รายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ BKNIX

BKNIX ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี Layer 2 ผู้ใช้บริการสามารถทำการเชื่อมต่อกับวงจรของ BKNIX ได้ เพียงดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้บริการ IX
 • กรอกข้อมูล ขอใบเสนอราคาที่นี่ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบขนาดพอร์ต รวมถึงสถานที่ที่เราให้บริการได้ ที่นี่
2. ขั้นตอนการเชื่อมต่อสื่อสัญญาณมายังโครงสร้างพื้นฐานของบีเคนิกซ์
  2.1 ขั้นตอนการเชื่อมต่อสื่อสัญญาณสู่ศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์บางนา (BNDC) บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์อยู่ภายในศูนย์ข้อมูล BNDC
   • ผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์ไว้แล้ว ณ บริเวณชั้น 5 ของศูนย์ข้อมูล BNDC สามารถติดต่อ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทำการเชื่อมต่อตรง มายังห้อง Meet Me Room 511 ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 5 ของอาคารเช่นกัน โดยมีค่าบริการที่ 5,000 บาท/ปี (ดำเนินการชำระค่าบริการตรงกับ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัดก่อนการเชื่อมต่อ)
   • ผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์ไว้อยู่นอกเหนือจากบริเวณชั้น 5 ของศูนย์ข้อมูล BNDC สามารถติดต่อ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างชั้นมายังห้อง Meet Me Room 511 ณ บริเวณชั้น 5 ของอาคาร โดยมีค่าบริการ 10,000 บาท/ปี (ดำเนินการชำระค่าบริการตรงกับ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัดก่อนการเชื่อมต่อ)

   หมายเหตุ: ทางผู้ใช้บริการจะต้องได้รับหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการจาก บริษัท บีเคนิกซ์ จํากัด เพื่อยื่นกับบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด สำหรับอ้างอิงอัตราค่าใช้บริการดังกล่าว

  • สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์ไว้ภายในศูนย์ข้อมูล BNDC ผู้ใช้บริการสามารถจัดหาผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อมายังวงจรของ BKNIX ได้อย่างอิสระ โดยเชื่อมต่อมา ณ จุดเชื่อมต่อบริเวณชั้น 5 ของอาคาร ไปยังห้อง Meet Me Room 511

  • หมายเหตุ : รายชื่อผู้ให้บริการสื่อสัญญาณที่สามารถเลือกใช้บริการเช่น (ข้อมูลเพิ่มเติม)

   • ​Interlink Telecom Company Limited 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    อีเมล : info@interlinktelecom.co.th
    โทรศัพท์ : +66(0) 2666 2222
   • ​Symphony Communication Public Company Limited บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    อีเมล : marketing@symphony.net.th
    โทรศัพท์ : +66(0) 2101 1111
   • United Information Highway Co.,Ltd. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    อีเมล : info@uih.co.th
    โทรศัพท์ : +66(0) 2016 5111
   • ALT TELECOM PCL. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
    อีเมล : marketing@alt.co.th
    โทรศัพท์ : +66(0) 2863 8999
  2.2 ขั้นตอนการเชื่อมต่อสื่อสัญญาณสู่ศูนย์ข้อมูลอื่นๆที่บีเคนิกซ์ให้บริการ
  • ท่านสามารถจัดหาสื่อสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อมายังวงจรของ BKNIX ได้อย่างอิสระหรือเชื่อมต่อโดยตรงภายในศูนย์ข้อมูล (Cross connection) ได้เช่นเดียวกันโดยประสานงานผ่านทางบีเคนิกซ์โดยตรงหรือผ่านทางทีมดูแลศูนย์ข้อมูลที่ท่านใช้งานอยู่
3. ขั้นตอนการชำระค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายที่เกียวข้องในการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการติดตั้งส่วนของ BKNIX
 • ธนาคาร: กรุงเทพ
  ชื่อบัญชี: บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด
  หมายเลขบัญชี 080-3-00229-4
  สาขา: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ประเภท: บัญชีกระแสรายวัน

  ส่งหลักฐานการชำระค่าพร้อมระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ มาที่ บริษัท บีเคนิกซ์ จํากัด ผ่านทางอีเมล acc@bknix.co.th

 • ค่าธรรมเนียมการติดตั้งส่วนของศูนย์ข้อมูล
  ผู้ใช้บริการจะได้รับใบเสนอราคาจากศูนย์ข้อมูลและชำระกับศูนย์ข้อมูลโดยตรง

4. เริ่มต้นแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน BKNIX ได้ทันที

 • ผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลข IPv4 และ IPv6 (ซึ่งจะทำการส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการ) ซึ่งสามารถใช้งาน BKNIX Route servers ได้ทันที
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานระบบ IXP-Manager เพื่อเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกในการใช้งานบีเคนิกซ์

สำหรับข้อมูลอื่นๆด้านเทคนิครวมทั้งการใช้บริการอื่นๆของ BKNIX สามารถศึกษาเพิ่มได้ที่ ขั้นตอนการใช้บริการอื่นๆ หรือติดต่อสอบถามที่ noc@bknix.co.th โทรศัพท์ 02-107-1538

2 มกราคม 2564 | Posted by Admin

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย