คุณลักษณะของพอร์ตเชื่อมต่อ

บีเคนิกซ์ให้บริการพอร์ตเชื่อมต่อที่มีแบนด์วิดท์ตั้งแต่ 1G จนถึง 100G    ตารางด้านล่างแสดงคุณลักษณะมาตรฐานของพอร์ตที่บีเคนิกซ์รองรับตามจุดที่ให้บริการต่างๆ
ถ้าคุณสมบัติข้างต้นไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อ โปรดส่งอีเมลเพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ที่ tech@bknix.co.th

แบนด์วิดท์ 1G 10G 40G 100G
ประเภท 1000BaseT 1000BaseLX 1000BaseEX 1000BaseZX 10GE-LR 10GE-ER 10GE-ZR 40GE-LR4 100GE-LR4
สื่อสัญญาณ Copper SM SM SM SM SM SM SM SM
ชนิดของหัวต่อ RJ45 LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC
ความยาวคลื่น - 1310 nm 1310 nm 1550 nm 1310 nm 1550 nm 1550 nm 1310 nm 1310 nm
ระยะทางสูงสุด 100 M < 10 KM < 40 KM < 80 KM < 10 KM < 40 KM < 80 KM < 10 KM < 10 KM
กำลังส่ง (dBm) - -5.5 -2.5 2.5 -3.5 to -1.5 0.25 1.25 -0.5 to 0.4 -0.25 to 0.4
ความสามารถในการรับแสง (dBm) - -22 to -3 -25 to -1 -25 to -2 -18 to 0.5 -19 to 2 -26 to -7 -16 to 2.5 -12 to 5
กรุงเทพฯ
จุดให้บริการเชื่อมต่อ ความพร้อมในการให้บริการ
AIMS DC TH (ADCTH)
CSL CW
NTT Bangkok2 (Nexcenter)
TCCT Bangna (BNDC)
เชียงใหม่
จุดให้บริการเชื่อมต่อ ความพร้อมในการให้บริการ
Symphony
ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย