บีเคนิกซ์ (กรุงเทพฯ)

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของประเทศไทย นอกจากนี้บีเคนิกซ์ยังเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศ
ด้วยปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสม สมาชิกสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศโดยรอบ ต่อไปยังระดับภูมิภาคอื่นๆได้อีกด้วยสถานที่ที่อยู่ข้อมูลการติดต่อ
AIMS DC TH (ADCTH) New ถนนสาธรเพิ่มเติม
CSL CWถนนรัชดาภิเษกเพิ่มเติม
NTT Bangkok2 (Nexcenter) New นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพิ่มเติม
TCCT Bangna (BNDC)ถนนบางนา-ตราดเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย