เราคือใคร

บีเคนิกซ์ (BKNIX)
คือ ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย เราให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Layer 2 โดยใช้อุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพสูง ชนิด carrier-class ภารกิจของเราคือเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ระบบต่าง ๆ ของบีเคนิกซ์ถูกออกแบบโดยกลุ่มวิศวกรอินเทอร์เน็ต ผู้มีประสบการณ์ในด้าน นี้มากกว่า 20 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจในบริการที่มีคุณภาพสูง ของเรา

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย