เราคือใคร

บีเคนิกซ์ (BKNIX)
คือ ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย เราให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Layer 2 โดยใช้อุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพสูง ชนิด carrier-class ภารกิจของเราคือเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและระหว่างประเทศ


ระบบต่าง ๆ ของบีเคนิกซ์ถูกออกแบบโดยกลุ่มวิศวกรอินเทอร์เน็ต ผู้มีประสบการณ์ในด้าน นี้มากกว่า 20 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจในบริการที่มีคุณภาพสูง ของเรา

นโยบายการเชื่อมต่อ

  • โครงการ BKNIX เป็นโครงการภายใต้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) โดยมี บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) ที่จัดตั้งโดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการ
  • โครงการ BKNIX มุ่งเน้นบริการ Domestic IX  โดยคำนึงถึงเสถียรภาพและสมรรถนะเป็นหลัก
  • ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อ มีสถานภาพเป็นสมาชิกของโครงการ BKNIX
  • โครงการ BKNIX มีคณะที่ปรึกษาด้านนโยบาย อันประกอบด้วย ผู้แทนของสมาชิก
  • โครงการ BKNIX สงวนสิทธิ์การทบทวนนโยบายตามที่เห็นสมควร

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย