ติดต่อเรา

บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-205 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


โทรศัพท์ : +66 2107 1538
โทรสาร : +66 2107 1539
อีเมล์ :
  • Account : acc@bknix.co.th
  • Sales : info@bknix.co.th
  • NOC 24x7 : noc@bknix.co.th

  • ขับเคลื่อนโดย
    สนับสนุนโดย